Namn Ida Karolin Johansson
Sysselsättning Skådespelare, modell, VO och inläsare. Ida håller också workshops i skådespeleri med inriktning improvisation och skådespelarteknik.
Hemsida http://scandinavianactorsagency.com/sample-page/actors/ida-karolin-johansson/
Facebook https://www.facebook.com/ida.johansson.756859

Kontakt tas genom Scandinavian Actors Agency.
Agent Henrik Tengby Tel 076 1131819
Eller mail till idajohansson80@hotmail.com